„Week Week English“ – Erasmus+2023-02-09T16:20:37+02:00

Week Week English

 

 

 

2020-1-BG01-KA229-078974_1

Повече за проекта (график, медии, дейности) може да прочетете като последвате тази ВРЪЗКА

Проектът се фокусира върху подобряване на четирите езикови умения на учениците и повишаване на успеха и осведомеността на учениците в часовете за изучаване на английски език. Проектът включва планирани дейности за предоставяне на възможности на учениците да постигнат тези цели. Целите са подобни на образователните цели за 2020 г. от Европейската референтна рамка. Препоръката на Съвета от 2018 г. за цялостен подход къмпреподаването и изучаването на езици очертава настоящите предизвикателства и предлага план за действие, насочен към:


• Повишаване на изучаването на езици чрез фокусиране върху достигане на специфични нива на компетентност,


• Въвеждане на концепцията за езиково съзнание в образованието и обучението,


• Гарантиране, че повече учители по езици се възползват от възможностите за учене и обучение в чужбина; • Идентифициране и насърчаване на иновативна, приобщаваща и многоезична педагогика, като се използват европейски инструменти и платформи, като портал за училищно образование и електронно побратимяване.

Вдъхновени от тези цели, ние изградихме целите на проекта:

* Да се ​​създаде график за уроци по английски език на ниво А1-А2, включващ 2 различни дейности всеки месец, които могат да се използват във всички европейски страни;


* Да подготви готови материали и занимания по английски за учители по английски език;


* Да се ​​повиши нивото на учениците от А1 до А2 с материалите и дейностите, които те произвеждат, като същевременно създават материали за други учители;


* Да направят урока по английски приятни за собствените си ученици и за други ученици, които използват тези материали и дейности по време на уроците;


* Да се изготви електронна книга (и печатна версия), включваща всички материали и игри за уроци по английски език;


* Да се ​​създадат авторски игри с карти и настолни игри, свързани с уроци по английски език и да се проведе представление на английски език по сценарий, написан от учениците;


* Да се ​​сравнят и съпоставят всички учебни програми от петте държави и техните стилове на преподаване на английски език и да се създаде доклад за тях;


* Да се ​​покаже на учителите по английски, че всяко място може да бъде превърнато в подходяща среда за учене на английски език.

Проектът ще продължи 24 месеца. Партньори са 5 държави – Полша, Гърция, Турция, Италия и България.

Координатор на проекта: ОУ “ Христо Ботев“, гр. Ахелой, България.

Повече за проекта (график, медии, дейности) може да прочетете като последвате тази ВРЪЗКА

Новини