Национална програма “ Иновации в действие“

Програмата дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики чрез посещение на място на учители и ученици в училище-партньор от цялата страна.

На 18.11.2019 г. учители от ОУ „Христо Ботев“ град Ахелой посетиха ОУ „Христо Смирненски“. Те наблюдаваха урок по химия и ООС с интегриране на дигиталните технологии, използване на Office 365 в учебния процес и приложение на таблети в помощ на обучението на учениците. Учениците от ОУ „Христо Смирненски“ представиха ползите от използване на Office 365, като споделиха, че това е повишило образователните им постижения.

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“- „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

Изпълнението на проекта по програмата осигури външна и вътрешна площадка (подвижна зона) за обучение по безопасност на движението по пътищата. Учениците ще развиват умения за безопасно поведение на пътя. Обучението им в тази посока ще бъде поставено на практическа основа. Те ще могат да обмислят как да постъпят в реални пътнотранспортни ситуации, когато са в ролята на пешеходци или водачи на велосипед.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА” Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” – 2020