ЧЛЕНОВЕ НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

2023/2024 учебна година

Кристиян Димитров, 7.а клас

Председател на УУС

Християн Брусев, 6.а клас

Зам.- председател на УУС

Самуил Тодоров, 5.б клас

Секретар на УУС

Прия Велев, 6.б клас

Протоколчик на УУС

Членове

Веселин Галинов Евгениев, 6.а клас

Десислав Александров Канев, 5.а клас

Мария-Ирен Ат. Вълчева, 4.а клас

Алекса Георгиева, 4.б клас

Александър Станиславов Дуков, 3.клас

 

Никол Росенова Карабелова, 2.б клас

 

Мария О. Кикавська, 1.б клас

 

ЧЛЕНОВЕ НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

2022/2023 учебна година