МИСИЯ И ВИЗИЯ

Нашата цел като училище е да подготвим младите хора като успешни личности – знаещи и можещи, с широка култура, национални добродетели и европейски дух, способни да се справят и живеят пълноценно в България, Обединена Европа и света.

Ние насърчаваме ентусиазирана, креативна общност от обучаеми, готови да продължат своето интелектуално, емоционално и физическо развитие.
Целим да образоваме всички ученици до най-високи нива на академични постижения, да им дадем възможност да достигнат и разширят потенциала си и да ги подготвим да станат продуктивни, отговорни, етични, креативни и състрадателни членове на обществото.

Стремим се съзнателно да създаваме среда на уважение и приобщаване и да подкрепяме етническото, расовото, религиозното и социално-икономическото многообразие сред всички участници в учебния процес.

Нашето училище дава възможност на всички ученици да прегърнат ученето, да постигнат най-доброто от себе си и да изградят своето емоционално, социално и физическо благополучие.

Нашата визия е да дадем възможност на учениците да придобиват, демонстрират, формулират и ценят знанията и уменията, които ще ги подкрепят през целия им живот; да прегърнат основните ценности на училището: уважение, толерантност, приобщаване и високи постижения; да подготвим и мотивираме нашите ученици за един бързо променящ се свят, като им внушим умения за критично мислене, глобална перспектива и уважение към основните ценности – честност, лоялност, постоянство.

Така учениците ще имат успех днес и ще бъдат подготвени за утре.

Вярваме, че образованието трябва да се провежда в напълно приобщаваща среда с равни възможности за всички и че всички деца трябва да се научат да ценят религиозните и културни различия. Затова нашето училище се стреми да бъде в центъра на местната общност с положителни и ефективни връзки с по-широките и глобални общности.

Нашето мото „МЕЧТАЙТЕ, ВЯРВАЙТЕ, ПОСТИГАЙТЕ“ отразява нашето разбиране и вярвания.

Ние се стремим да гарантираме, че децата в нашето училище получават висококачествени учебни преживявания, базирани на приобщаваща и балансирана учебна програма.

Мисията ни е да осигурим сигурно убежище, където всеки е ценен и уважаван.