В СТЕАМ центъра ще бъде интегрирана учебна среда от ново поколение.

Училището е внедрило облачната платформа на Google WorkSpace for education, за да осигури на учениците и учителите работа в защитена среда и възможност за образователна трансформация по образователен модел „1:1- устройство за всеки ученик“. Устройствата, които ще се използват в заниманията на учениците се управляват от училището и поддържат различни приложения и функционалности за създаване на съдържание, подходящо за STEM обучение.

Учениците ще могат да проектират, оформят, създават различно дигитално съдържание – 2 и 3D анимация, ще научат основите на дигиталната фотография и графичен дизайн, ще създават продукти с виртуална и добавена реалност.

Проектът за изграждане на СТЕАМ центъра е осъществен по НП на МОН „Изграждане на училищна STEM среда“ и с подкрепата на община Поморие.

Партньори: „Център за творческо обучение“

Дизайн: „Think forward “ – Architecture / Design / Art.

 

НОВИНИ

<