ОУ „Христо Ботев“-Ахелой кандидатства за участие по Националната програма  „Заедно в изкуствата и в спорта“ за учебната 2022/2023 година за сформиране на групи и отбори в следните направления:

Модул 1. Изкуства:

  • Танцово изкуство – народни танци / възрастова група I-VII клас/, две групи;

Модул 2. Спорт:

  • Отбор по баскетбол /възрастова група V – VII клас/;
  • Отбор по волейбол /възрастова група V-VII клас/.

Целта на НП „Заедно в изкуствата и спорта“ е да подпомогне формирането в учениците на умения за екипна работа чрез участието им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.