На 20 ноември ОУ „Христо Ботев“, гр. Ахелой, съвместно с Комисията за борба с противообществените прояви към община Поморие и КАТ, гр. Поморие, организира събитие, насочно към най- малките възпитаници на училището с цел формиране на нагласи и адекватно отношение към рисковите фактори на пътя.