ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
Български език и литература Математика Български език и литература Математика Български език и литература ИУЧ
Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика ИУЧ
Математика Български език и литература Математика Изобразително изкуство Околен свят
Музика Английски език ИУЧ Музика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество
Физическо възпитание Физическо възпитание Час на класа   Спортни дейности
         
ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
Български език и литература Математика Български език и литература Математика Български език и литература ИУЧ
Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика ИУЧ
Математика Български език и литература Математика  Български език и литература Околен свят
Музика Физическо възпитание Музика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество
Час на класа Английски език ИУЧ   Спортни дейности Физическо възпитание
         
ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ
Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика Математика ИУЧ
Математика Математика Математика Околен свят Математика ИУЧ
Английски език Музика Английски език Музика Технологии и предприемачество
Спортни дейности Физическо възпитание Изобразително изкуство Час на класа Физическо възпитание
         
ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
Български език и литература  Български език и литература  Български език и литература Български език и литература Български език и литература – ИУЧ
Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика Математика ИУЧ
Математика Математика Математика Околен свят Математика ИУЧ
Музика Музика Физическо възпитание Изобразително изкуство Физическо възпитание
Английски език Спортни дейности Английски език Час на класа Технологии и предприемачество
        ФУЧ Религия
ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература Човекът и природата
Български език и литература Математика Български език и литература Математика  Математика 
Човекът и общество Технологии и предприемачество Български език и литература Човекът и общество Български език и литература ИУЧ
Английски език Английски език Английски език Математика ИУЧ Физическо възпитание
Изобразително изкуство Физическо възпитание Физическо възпитание Музика Български език и литература
ФУЧ Религия гр. Час на класа Компютърно моделиране Спортни дейности Изобразително изкуство
ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература Математика
Български език и литература Математика Български език и литература Математика  Български език и литература
Английски език Английски език Български език и литература Математика ИУЧ Бълг