Медийна грамотност през дистанционно обучение
Наръчник за учители с уроци за 5, 6 и 7 клас

👉👉НАРЪЧНИК

Медийна грамотност и онлайн безопасност

❗️❗️ Разработени уроци за 1. – 12. клас и презентации за родителски срещи – 👉 ВРЪЗКА

Видеа – уроци за безопасно поведение в мрежата – ВРЪЗКА

Споделяне в интернет

Безопасен интернет

Презентация