Повод за гордост за нашето училище, което днес беше удостоено с престижния знак eSafety label !

Знакът за eSafety (eSL) е общоевропейска услуга за акредитация и подкрепа за училищата, целяща да осигури сигурна, обогатяваща среда с безопасен достъп до онлайн технологии като част от опита за преподаване и учене.