ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература  Български език и литература ИУЧ
Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература  Математика ИУЧ
Математика Математика Околен свят Математика Музика
Изобразително изкуство Английски език ИУЧ Технологии Музика Физическо възпитание
Изобразително изкуство Физическо възпитание Спортни дейности Спортни дейности ФУЧ Английски език ИУЧ
    Час на класа    
ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
Български език и литература Математика Български език и литература Математика Български език и литература ИУЧ
Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература Математика ИУЧ
Математика Български език и литература Околен свят  Български език и литература Музика
Английски език Технологии Изобразително изкуство Музика Физическо възпитание
Физическо възпитание Спортни дейности Изобразително изкус