ПЪРВИ И ВТОРИ КЛАС   ТРЕТИ – СЕДМИ КЛАС

по 

ред

Наименование

I – II

клас

по ред

Наименование

III – VII 

клас

1. Учебен час 08.00 – 08.35 1. Учебен час 08.00 – 08.40
  Междучасие – закуска 08.35 – 09.00 2. Учебен час 08.50 – 09.30
2. Учебен час 09.00 – 09.35   Голямо междучасие 09.30 – 09.55
3. Учебен час 09.45 – 10.20 3. Учебен час 09.55 – 10.35
  Голямо междучасие 10.20 – 10.45 4. Учебен час 10.45 – 11.25
4.  Учебен час 10.45 – 11.20 5. Учебен час 11.35 – 12.15
5. Учебен час 11.30 – 12.05 6. Учебен час 12.20 – 13.00
           
1.  Организиран отдих и

физическа активност

12.05 – 12.40 1. Организиран отдих и

физическа активност

12.20 – 13.00
2.  Организиран отдих и

физическа активност

12.40 – 13.15 2. Организиран отдих и

физическа активност

13.00 – 13.50
3. Самоподготовка 13.15 – 13.50 3. Самоподготовка 13.50 – 14.30
4.  Самоподготовка 14.00 – 14.35 4. Самоподготовка 14.40 – 15.20
5. Занимания по интереси 14.45 – 15.20   Голямо междучасие 15.20 – 15.50
      5. Самоподготовка 15.50 – 16.30
      6. Занимания по интереси 16.35 – 17.15