СТЪПКА НАПРЕД КЪМ ИНОВАЦИИТЕ

Проектът в eTwinning Фейсбук страница на проекта Сайт на проекта Повече за проекта в ERASMUS+ ОУ „Христо Ботев“, град Ахелой осъзнава нарастващата нужда на днешното общество от активни и толерантни граждани с широк кръгозор и отворени към света и към промените в него. Затова направихме проучване на нуждите от обучение на нашите учители, насочено към стимулиране на значими промени в учебните програми и внедряване на иновации в училището. Анализът на резултатите от проучването показва, че необходимите области на обучение са следните: - развитие и усъвършенстване на методологическите компетенции, особено в областта на ИКТ и модерните иновативни методи на преподаване, [...]