Учениците от 6.А клас изработиха върху Декартова координатна система различни фигури с дадени координати на точки. Запознаха се с биографията и интересни факти от живота на Рене Декарт, като всеки ученик представи информацията си в специално посветен на Декарт Padlet. Ето и тяхното видео.