Карти с истории на английски език, изготвени от нашите ученици, както и история с различен край са част от финалните продукти по мобилност C5, Storytelling in English, проведена в Cusano Mutri, Italy, в рамките на проект Week Week English.