Учениците от ОУ „Христо Ботев“, гр. Ахелой и ОУ “Пенчо Славйков”, гр.Димитровград изготвиха съвместно видео по повод 2. ЮНИ – ДЕН НА БОТЕВ И НА ЗАГИНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА И НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ. Видеото е финален продукт на мобилността по НП Иновации в действие, която се проведе в ОУ „Христо Ботев“, гр. Ахелой в периода 31.05 – 02.06.2023 г.