Проектът „Учим и играем – всичко да узнаем“ в ОУ „Христо Ботев”, град Ахелой цели да подобри условията за целодневна организация на обучение на учениците от начален етап и да им осигури подходяща среда за развитието на техните творчески способности и умения. С обогатяването на материалната база, чрез създаване на забавни кътове по интереси в игротека, в които да се провеждат заниманията, ще се осигури среда, в която всяко дете да развива своите възможности. Създадената игротека допринася за адаптиране към училищния живот, дава шанс на малките ученици да почувстват училището като свой дом и желана територия. Проектът цели и да повиши качеството и привлекателността на обучението. Обхващането на децата в целодневна форма на обучение позволява да се активизира образователният процес, като се отделя повече време за работа върху индивидуалното развитие на всяко дете. Използването на интерактивни методи създава среда, подходяща да формира, да предоставя възможност за креативното мислене на учениците, а оборудваното помещение да се превърне в място за детско творчество, игри и занимания по интереси, където ученето да бъде умело вплетено в игрите и забавленията. Новата организация на времето, средата и пространството дават възможност за съхраняване на детската индивидуалност, за разгръщане на инициативност и въображение.