Представители на ОУ „Христо Ботев“, гр. Ахелой взеха участие в международната конференция „Социално и емоционално образование, технологии и проектно базирано учене – цялостен училищен подход“, която се състоя в периода 10-11 ноември в гр. Пловдив и бе организирана от Център за творческо обучение

Своя опит споделиха директори на училища, учители, представители на институции, неправителствени организации и образователни експерти от България, Малта, Гърция, Италия, Австрия и Румъния.

Фокусът на конференцията бе цялостният училищен подход към преподаването и ученето, а  задачата й –  да открои добрите практики на училища с визия, насочена към цялостното развитие на учащите, образователните иновации, личната реализация и непрекъснатото професионално развитие на педагогическите кадри.

Г-жа Юлияна Атанасова, директор и г-жа Марина Томова, заместник-директор на ОУ „Христо Ботев“, гр. Ахелой взеха участие като лектори в паралелна сесия на тема „Роля