Учениците от 3.а клас и г-жа Кристина Бачева се включиха в нов проект на eTwinning FOLK DANCE, в който ще обменят фолклорни традиции със съученици от Дания.

Чрез проекта те ще добият знания за народната танцова традиция и история, както в собствената си страна, така и в другите страни по проекта.

Учениците вече представиха себе си, своето училище, своя край, фолклорната танцова традиция и ще подготвят народен танц както от своята държава, така и от партньорската държава.

Чрез физическа активност и творчество учениците ще научат повече за историята и културата, ще опознаят ученици от други държави и ще придобият знания за други страни и региони.