На 31.01.2023 г. ОУ „Христо Ботев“, гр. Ахелой ще организира семинар на тема “Проектни дейности в eTwinning и Erasmus+ – ключ към успешно образование”.

Семинарът е насочен към директори, зам.- директори и учители по английски език, както и към представители на местната общност.

В семинара ще участват педагогическия екип на ОУ „Христо Ботев“, гр. Ахелой, ученици и родители.

Ще бъдат представени проектните дейности на училището в eTwinning, както и резултатите от наскоро приключилия проект WeekWeek English, съфинансиран от програмата на Еразъм+

ПРОГРАМА на събитието