На 31.01.2023 г. В „Гранд Хотел Поморие“ се проведе събитие за разпространение на резултатите от проект Week Week English, съфинансиран от програмата на ЕС Еразъм+.

Гости на събитието бяха директори и учители по английски език от училища в община Поморие, област Бургас и област Варна, представители на дирекция “Образование, култура,туризъм, хуманитарни дейности и спорт“, гр. Поморие, експерти от РУО – гр. Бургас, представители на местната общност, на обществения съвет към ОУ “Христо Ботев”, гр. Ахелой, родители и ученици.

Г-жа Марина Томова, координатор на проекта, г-жа Стефка Костадинова, г-жа Гергана Петрова и г-жа Мария Байкова, участници в проекта, както и участниците-ученици представиха резултатите от проектните дейности и разказаха своите вълнуващи преживявания по време на мобилностите и тяхната подготовка.

В програмата беше включено и представяне на  проектите на училището, осъществени в рамките на дейност eTwinning.

Презентатори бяха и активни участници в дейността на eTwinning: г-жа Гергана Димитрова, учител по КМИТ и математика, г-жа Атанаска Продромова, учител по математика и КМИТ, г-жа Кристина Бачева, начален учител.

Събитието завърши с връчване на сертификати и награди за учениците, взели активно участие в дейностите по проекта.

Гостите имаха възможност да обсъдят добрите практики в неформална среда по време на организирания коктейл след приключване на събитието

Събитието протече със следната програма( линк).

Присъствен списък на гостите (линк)

Презентация на събитието:

Проектни дейности с eTwinning и Еразъм+ – ключ към успешно образование 31.01.2023