Във връзка с изпълнението на дейностите по проект „Week Week English“ обявяваме процедура за записване на участници-ученици в планираната мобилност до гр. Cusano Mutri, Италия.

Тема на мобилността е „Изучаване на английски с помощта на истории“(повече за мобилността ТУК)

Мобилността предвижда участието на четири ученици (5.- 7. клас) и двама учители за периода 02.10- 08.10.2022г.

С приоритет е включването на ученици, участвали активно в дейностите на едноименния eTwinning проект, както и ученици, които не са участвали в предходни мобилности по проекта.

Критериите за подбор са:

– успех от предходната година

– отличен успех по английски език

-отличен успех по ИКТ

Желаещите ученици следва да попълнят анкета, в която да изложат аргументирана мотивация за включване в мобилността.

Повече информация за предвидените дейности ще бъдат обсъдени с г-жа Марина Томова (m.tomova@ouhrbotev.org)- координатор на проекта.

Учениците, желаещи да се включат в мобилността трябва да попълнят следния формуляр в срок до 07.09.2022г.

https://forms.gle/UghSr9afiT7J17Gr6