На 01.06.2023 г.,участниците в проект  STEAM everywhere разпространиха резултатите от своето обучение пред директори, учители и ученици, участващи в мобилност по НП „Иновации в действие“ – ОУ „Пенчо Славейков ” – Димитровград, ОбУ „Христо Ботев“, с. Дълго поле, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“, с. Ведраре .

Гостите се запознаха с предимствата на СТЕАМ подхода в обучението на учениците в начален и прогимназиален етап и възможностите за иновации в образованието, които програма Еразъм+  предоставя на обучаемите. Споделиха идеи и впечатления.