В периода от 5 до 7 юни 2024 г., ОУ „Христо Ботев“, Ахелой, бе домакин на мобилност по Националната Програма „Иновации в Действие“. Събитието включи разнообразие от добри практики, иновативни уроци, дискусии и беседи, представяне на проектни дейности и обмяна на опит.

Сред гостите бяха представители от ОУ „Христо Ботев“, гр. Велико Търново, ОУ „Христо Ботев“, с. Бата и ОУ „П.Р. Славейков“, гр. Велико Търново, както и експерт от РУО – гр. Бургас.

Като част от представянето на проектната дейност на училището бяха представени и проектите „STEAM Everywhere“ и „The Future English Classroom“, съфинансирани от програма Еразъм+, които интегрират иновативни образователни технологии и методологии, насочени към развитие на уменията на учениците за съвременния свят.

Демонстрационни уроци

Урок по английски език по метода 1:1

Г-жа С. Костадинова проведе урок по английски език, демонстрирайки преподаване и учене по метода 1:1. Този метод, при който всеки ученик използва персонално устройство, създава среда на индивидуализирано и интерактивно обучение.В урока бяха включени различни дейности, които стимулират ангажираността на учениците и подобряват учебния процес. Учениците работиха в групи, използвайки платформи като EdPuzzle и Mentimeter, както и възможностите за групова работа и създаване на съдържание на Google Workspace.

Интердисциплинарен урок по Физика и астрономия и КМИТ

Г-жа Г. Георгиева и г-жа А. Продеромова, заедно с ученици от 7. клас, проведоха урок, съчетаващ знания по физика и астрономия и информационни технологии. Те демонстрираха последователно и успоредно свързване на консуматори в електрическа верига чрез ардуино модели, прилагайки закона на Ом. Учениците показаха мигащ светодиод, регулиране на светлина чрез потенциометър и задействане на светлинен сензор, което привлече вниманието и активното участие на гостуващите учители и ученици.

Интердисциплинарен урок по математика и Информационни технологии

Г-жа Г. Димитрова и учениците от 5. клас проведоха обобщителен урок върху паралелепипед. Използвайки 3D възможностите на Mozaweb, учениците определяха стените на паралелепипед и намираха съответстващите формули. След това, те създадоха андроид приложение с App Inventor чрез блоково кодиране – калкулатор за изчисляване на обем на паралелепипед. Гостите се включваха с интерес в задачите и активно участваха в създаването и тестването на приложението.

Урок по метода 1:1 за 4. клас по Човекът и обществото

Г-жа М. Байкова проведе урок с ученици от 4. клас, използвайки метода 1:1. Учениците създадоха интерактивна линия на времето за исторически събития, довели до утвърждаването на българската държава след Освобождението. Те използваха възможностите за сътрудничество на Google Workspace, анимирайки обекти в Google Презентации и прилагайки знанията си по предмета. Гостите активно се включиха в процеса, като подпомагаха учениците и задаваха въпроси.

Урок по метода 1:1 за 6. клас по Човекът и природата

Г-жа В. Георгиева проведе обобщителен урок с ученици от 6.