Уважаеми родители,

От 12.03.2021г. до 25.03.2021 г. обучението на учениците от прогимназиален етап ще се осъществява в електронна среда.

Запознайте се със заповедта на РЗИ.

Заповед РЗИ

Дневен режим на обучение в електронна среда: