Брой на карантинирани учители и ученици към дата 20.02.2021 :

  • учители – 2
  • ученици – 22 : 1.а клас -един ученик , 4.клас – 21 ученици. Карантината е в сила от 19.02.2021 до 28.02.2021 г.

Брой карантинирани учители и ученици към дата 24.02.2021 г.

  • учители – 1

Брой карантинирани учители и ученици към 02.03.2021г.

  • учители – 2
  • ученици – 14 (3.б клас)

Брой карантинирани учители и ученици към 10.03.2021г.

  • НЯМА

Брой карантинирани учители и ученици към 17.01.2022

учители – няма

ученици – 1 (5.б клас)