На 15 март ОУ „Христо Ботев“ посрещна над 50 учители от община Руен, които участваха във вътрешно обучение на тема „Интерактивни методи на обучение“.

В основата на тези трансформиращи уроци беше използването на знанията, получени при изпълнението на съфинансирания по Еразъм+ проект „STEAM Everywhere”, както и прилагане на иновативния метод на обучение в училището – домакин – методът “1:1” .

Представените уроци подчертаха стойността на интерактивните методологии на преподаване за насърчаване на ангажираността на учениците и практическото приложение на теоретичните знания.

Събитието послужи като платформа за преподавателите да обменят идеи и да изследват иновативни подходи към преподаването и ученето.

Докато нашите ученици се ориентират в дигиталната ера, инициативи като тези са безценни в подготовката им за бъдещ успех както в академичен, така и в реален контекст.