ОУ „Христо Ботев“ Ахелой за пореден път е удостоено със знака „eTwinning School“!

Това отличие се присъжда от Европейската комисия на училища, които активно прилагат и популяризират ценностите и педагогиката на eTwinning. ОУ „Христо Ботев“ Ахелой е пример за такова училище – отправна точка за своята местна общност и модел за други училища.

Наградата е признание за усилията на учениците, учителите и ръководството на училището, които през последните 6 години са работили неуморно за постигане на високи резултати в областта на eTwinning.

С благодарност приемаме одобрението и почетните думи на г-н Michael Teutsch, ръководител на отдел „Училища и многоезичие“ в Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ на Европейската комисия, в обръщение към Директора на училището, получено заедно с флага и новия плакет, удостоверяващ, че сме избрани да бъдем eTwinning училище.

ОУ „Христо Ботев“ Ахелой продължава с ентусиазъм към нови проекти, за да допринесе за развитието на европейското образование.